Tjänster

Event by Ideas har ett fantastiskt kontaktnät vilket återspeglas i vårt breda tjänsteutbud.

Som kund får du självklart tillgång till både vår kompetensen in-house och våra fantastiska samarbetspartners och leverantörer. Vi tar hand om hela eller delar av ditt event.

  • Digitala och fysiska save-the-date och inbjudningar.
  • Anmälan och deltagarhantering.
  • Ditt event planeras, förvaltas och utförs av en erfaren eventmanager.
  • Teknik, ljud, ljus och bild.
  • Lokaler, scenografi och dekor.
  • Mat och dryck.
  • Serveringspersonal/barpersonal.
  • Musik och underhållning (Musiker, band, dj:s, komiker).

Vi har en plan för ert event

Uppstart

Utifrån ett briefmöte tar vi fram förslag på utformning, innehåll, design samt målsättning  och vision för ert event. Därefter tar vi fram och presenterar en offert och ett samarbetsavtal.

Produktion

Vid godkänt förslag tilldelas eventet ett team som leder all produktion framåt. I nära kontakt med er tilldelade projektledare sätter vi tillsammans alla detaljer i denna fas. Det sker löpande avstämningar för att nå alla era önskemål.

Genomförande

Vi bygger, riggar, scensätter, inreder och checkar av. Varje detalj ska vara på plats. All personal och alla leverantörer handplockas för att hålla hög kvalitet och servicenivå. Något vi aldrig gör avkall på. Självklart är vi på plats för att säkerställa leverans.

Avslut och uppföljning

Efter genomfört event överlämnar vi eventuell dokumentation. Vi har avstämning och utvärdering enligt önskat upplägg.